Общи условия

Общи условия

на фирма Ню Тренд ЕООД

касаещи ползването на интернет магазин plannerbg.com,

както и закупуването на стоки през plannerbg.com.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА plannerbg.com

  1. Дефиниции

ДРУЖЕСТВО или plannerbg.com означава Ню Тренд ЕООД.

ЗЗП означава Закон за защита на потребителите.

ЗЗЛД означава Закон за защита на личните данни.

САЙТ, УЕБСАЙТ, СТРАНИЦА или ОНЛАЙН МАГАЗИН означава интернет адрес plannerbg.com и поддомейните му.

ПОЛЗВАТЕЛ, ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ означава лице, намиращо се на домейн plannerbg.com и поддомейните му.

УСЛУГИ означава информационните и търговски услуги предлагани от Ню Тренд ЕООД.

СТОКА, АРТИКУЛ или ПРОДУКТ означава предлагани на сайта plannerbg.com стоки и услуги.

КОЛИЧКА означава виртуална пазарска количка/кошница с Продукти, които потребителят е селектирал за закупуване.

ЧЕКАУТ означава процедура по завършване на поръчка на избраните в Количката Продукти, включваща потвърждаване на избраните от Потребителя продукти (вкл. брой, размер и цвят), избор на метод за доставка, избор на метод за плащане и предоставяне на необходимата информация, за фактическото извършване на доставка и заплащане.

УСЛОВИЯ и ОБЩИ УСЛОВИЯ представлява настоящия документ, уреждащ взаимоотношенията между Ню Тренд ЕООД, от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на Сайта, както и отношенията със същите, когато използват Услугите предлагани от Дружеството.

ЛИЧНИ ДАННИ означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги.

  1. Общи положения

Този Сайт е собственост на Ню Тренд ЕООД, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище: гр. София, бул. Цар Борис III 19A вписано в Търговския регистър с ЕИК  121446206 телефон за контакт 070017022, имейл: newtrend (аt) abv.bg. Може да се свържете с нас чрез формата за контакт.

Настоящите Условия уреждат взаимоотношенията между Ню Тренд ЕООД, от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на Сайта, както и отношенията със същите, когато използват Услугите предлагани от Дружеството.

Тези Условия обвързват всички Ползватели. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на plannerbg.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

III. Стоки и информация

Чрез електронна поръчка от сайта могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в Количката на Ползвателя, съгласно механизма на работа на онлайн магазина. За всяка стока представена в Страницата са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. plannerbg.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, некасаещи основните ѝ характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на Страницата да дават мнения и оценки касаещи дадената стока като plannerbg.com не е обвързан по никакъв начин с тези мнения и оценки и не може да му бъде търсена отговорност относно достоверността им.

  1. Цени

Всички представени в Страницата цени са в български лева (BGN) и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Представените в Страницата цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка, която зависи от избраната от Потребителя опция за доставка. Цената за доставка е посочена отделно преди потвърждаването на поръчката. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата са посочени цените за всяка от модификациите.

plannerbg.com има право да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени, по всяко време без да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е посочена на сайта по време на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като plannerbg.com не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията, публикувана в Страницата е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, plannerbg.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

  1. Поръчки

Поръчки могат да извършват само Потребители, приели общите условия. Ако Потребител пожелае да получи фактура, фактурирането на закупените продукти става само в български лева. Сроковете за доставка на поръчките зависят от партньорите на Дружеството – куриерски фирми. Възможностите за доставка могат да бъдат променяни от Дружеството по всяко време и обявявани на Сайта.

  1. Плащане

Плащането на сайта на plannerbg.com се извършва чрез наложен платеж, купувачът предава на куриера сума, равна на общата дължима сума (включваща цената на поръчката и цената на доставката), което се отбелязва в разписка за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката от куриера към Клиента), която да послужи и като документ удостоверяващ плащането. С подписването на разписката за приемо-предаване, Клиентът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Дружеството сумата, представляваща продажната цена на доставената поръчка.

VII. Договор

Договорът за продажба от разстояние между Дружеството и Ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Дружеството по телефон. Преди изпращане на поръчаната стока, Дружеството има право да се свърже с Клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Договорът за продажба от разстояние се счита за анулиран, когато:

– Клиентът не заплати фактурата на куриера в момента на доставката.

– Клиентът е посочил неверен или неточен адрес или едновременно не е на посочения адрес в деня на доставката и не отговаря на телефоните, посочени за контакт, за да се договори с куриера за получаването доставката.

  1. Доставка на поръчана стока

Ползвателят може да избере метода на доставка на поръчаната стока, като използва една от изброените в Чекаута възможности за доставка.

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва само чрез куриер, само на географската територия на България. При доставката / получаване в офис на куриера Получателят на поръчката подписва разписка за приемо-предаване, която удостоверява коректното изпълнение на поръчката.

Периодът на обработка и доставка е 7 работни дни от дата на получаване на поръчката

Ако има детайли за уточнение по поръчката, тя се изпраща след потвърждение по телефона от страна на служител на plannerbg.com.

В случай, че решите да се откажете от поръчката си или да отразите промяна, то трябва да отразите промяната или отказа преди нейното изпращане.

plannerbg.com си запазва правото да променя изпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.

Дружеството не носи отговорност за недоставени, погрешно изпратени, забавени или загубени от куриера поръчки, както и във всичко останали форсмажорни и независещи от Дружеството случаи.

Стоките се доставят на адрес или в офис на куриер на ръка срещу подпис на Клиента. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. При невъзможност за връчване на пратката, не по вина на Дружеството или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Клиентът може да получи поръчката. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Дружеството или куриера и невъзможност да се установи контакт с Клиента, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.

  1. Връщане и рекламации на стоки

Клиентът има право да се откаже от този договор и да върне стоката, поръчана от plannerbg.com, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на доставка на поръчаната стока. Дружеството предоставя на Клиента възможност да попълни формуляр за замяна/връщане, за упражняване правото на отказ от договора. Клиентът може да изтегли “Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки” от ТУК и да го изпрати попълнен на имейл адрес [email protected]

Когато Клиентът упражни правото си на отказ от договора, Клиентът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Дружеството без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е съобщил на Дружеството за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако Клиентът изпрати или предаде стоките обратно на Дружеството преди изтичането на 14-дневния срок. Дружеството може да задържи възстановяването на сумите на Клиента, докато не получи стоките или докато Клиентът не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

В случай, че Клиентът упражни правото си на отказ от договора по чл. 52 от ЗЗП, закупените продукти се връщат за сметка на клиента (вкл. разходи свързани с възстановяването на платената цена), като клиентът сам трябва да организира логистиката по връщането. Адресът, на който Потребителя е необходимо да върне стоката ще бъде предоставен от plannerbg.com, след контакт с Потребителя.

Когато Потребителят е поръчал повече от един артикул/продукт, а упражнява право си на отказ по чл. 52 от ЗЗП и връща само някои, не всички, поръчани продукти, по отношение на артикулите, останали притежание на Клиента, договорът между него и Дружеството остава в сила, като Клиентът поема куриерските разноски и транзакционни разходи, а Дружеството му възстановява цената на върнатите артикули, като си запазва правото да удържи направените отстъпки от цената за поръчано количество спрямо останалите притежание на Клиента продукти.

Единствено продукти без индикации, че са били употребявани от Клиента, без да са повредени или третирани по какъвто и да било начин, с ненарушена цялост на оригиналната опаковка, с данъчен документ, удостоверяващ покупката и надлежно попълнен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, подлежи на връщане по чл. 52 от ЗЗП.

За да бъде приет върнатият продукт, е необходимо:

(1) Артикулите да са в запазена оригинална опаковка с ненарушена цялост заедно с всички съпровождащи документи и всички аксесоари, с които са били доставени на Потребителя (оригинални етикети, аксесоари, подаръци, др.). Връщане на продукти без документ за пощенски запис, удостоверяващ покупката; без опаковка или с повредена / нецялостна такава; без етикет или с повреден / нецялостен такъв; със следи от износване, одрасквания или други външни белези; с петна, скъсан, пробит, разпран, изгорен, парфюмиран или пран; със следи от манипулации и какъвто и да било друг тип интервенции, не може да бъде уважено.

(2) Да следвате стъпките във формуляра за замяна/връщане приложен към поръчката, като попълните същия четливо.
ВАЖНО: Възстановяването на платената цена става единствено по банков път, за което е необходимо Клиентът да въведете IBAN на личната сметката, в която желаете да получи парите.

Закупени продукти се връщат за сметка на Клиента (вкл. разходи свързани с възстановяването на платената цена), като последният сам трябва да организира логистиката по връщането. Дружеството следва да получи продукта с неговата оригинална кутия/опаковка с етикет и други придружаващи документи, ако има такива, без индикации, че стоката е била употребявана от Клиента, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин.

За да упражняване правото на отказ от договора Потребителят е длъжен да съхранява получената от него стока и да осигури запазването на нейните качества. Необходимо е да е запазена и неповредена цялостта на опаковката както и на поставените етикети.

При неизпълнение на тези условия Дружеството запазва правото си да откаже приемане на върната стока и съответно да не възстанови платената сума от Потребителя.

Клиентът има право да получи само стойността на върната стока, такава, каквато е била при заявката и закупуването ѝ.

При рекламация или връщане на продукт/и, включен/и в поръчка с безплатна доставка, Дружеството си запазва правото да удържи цената за доставка, според обявената на сайта цена за доставка, от предвидената за връщане сума.

Въпроси за рекламации и връщане може да отправяте на имейл [email protected] или на телефон 070017022.

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, когато след доставката, при първоначалния преглед са открити несъответствия с договора за продажба.

При предявяване на рекламацията на стока Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, или за отбив от цената.

Рекламацията се предявява пред Дружеството на имейл: [email protected]. При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, телефон и адрес за контакт.

При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

(1) документ за пощенски запис и/или фактура и/или касова бележка;

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Дружеството се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя.

Дружеството ще възстанови на Потребителя заплатената сума възможно най-бързо и не по-късно от 14 дни след получаване на стоката обратно. Дружеството ще възстанови сумата, заплатена от Потребителя за поръчаната стока по банков път на посочената от Потребителя банкова сметка (IBAN).

В случай, че за Потребителя възникне задължение за плащане на артикул/и по определена/и поръчка/и и/или е получил от Дружеството сума по-голяма, отколкото действително му се полага, а Дружеството дължи връщане на заплатена от Потребителя сума и са налице условията по чл. 103 от ЗЗД, Дружеството си запазва правото да извърши прихващане на дължимото за плащане към същия Потребител срещу свое задължение за връщане на конкретна сума до размера на по-малкото от тях. Тази възможност по никакъв начин не може да доведе до изключване или ограничаване правата на Потребителя, произтичащи от закона.

Xi. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на plannerbg.com

С приемането на настоящите общи условия Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от plannerbg.com и упълномощени от него трети лица за целите на коректното изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, за бизнес анализи с цел подобряване на услугите, предоставяни от plannerbg.com, за маркетингови и рекламни цели и анализи на plannerbg.com, за предоставяне на информация относно маркетингови кампании, промоции и томболи, организирани от plannerbg.com, както и за всякакви други цели, разрешени от закона.Ако се свържете с нас, можем да запазим тази кореспонденция.
Може също така да ви помолим да завършите проучванията, които използваме за научни цели, въпреки че не е нужно да отговаряте на тях.
.Личните данни, които plannerbg.com събира задължително от Потребителите, във връзка с обработване и доставка на поръчките им, са посочени във формуляра за регистрация и в Кошницата при поръчка. Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на plannerbg.com при ползване от него на Страницата, както и на поправка на тези Лични данни. Предоставянето на личните данни е напълно доброволно от страна на Потребителят и той може по всяко време да получи информация за използването и обработването на личните му данни, както и да поиска профилът му, съдържащ личните данни, да бъде заличен, като за целта е необходимо да изпрати писмено искане до plannerbg.com или да изпрати имейл на [email protected], в който посочва, че желае личнитте му данни да бъдат заличени.

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от plannerbg.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на plannerbg.com

Всички доброволно предоставени от Потребителя лични данни и други данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Страницата, се съхраняват, обработват и използват от plannerbg.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани във всички страници на Ню Тренд ЕООД.

Къде съхраняваме вашите лични данни?

Данните, които събираме от вас, се съхраняват в България. С изпращането на вашите лични данни, вие се съгласявате с това прехвърляне, съхранение или обработка. Ние ще предприемем всички необходими стъпки, за да гарантираме, че вашите данни се третират правилно и в съответствие с тази политика за поверителност.
Където ви дадохме (или сте избрали) парола, която ви позволява да осъществявате достъп до определени части от нашия сайт, вие сте отговорни за запазването на тази парола като поверителна. Моля ви да не споделяте парола с никого.
За съжаление предаването на информация по интернет не е напълно защитено. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на данните, предавани на нашия сайт; всяко предаване е на ваш собствен риск. След като получим информацията ви, ще използваме стриктни процедури и функции за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп.

plannerbg.com не предоставя личните данни на Потребителите на трети лица, извън изрично упоменатите по-горе случаи и предвидените в закона такива, и предприема всички необходими мерки за тяхната защита.
При съмнение от страна на Потребител, че профилът му се използва неправомерно, той трябва незабавно да се свърже с plannerbg.com

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ
Какво представляват бисквитките (cookies)?

plannerbg.com използва бисквитки (cookies). Бисквитките са малки пакети информация, изпращани от страниците на уебсайта към браузъра ви и съхранявани на вашето устройство. Бисквитките ни помагат да улесним Потребителя и да подобрим функционалността на сайта ни. Например, те ни помагат да запомним вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме посещаемостта на сайта ни и дори да ви препоръчаме продукти, които смятаме, че ще представляват интерес за вас.

Какви видове бисквитки използваме?

plannerbg.com използва най-общо три вида бисквитки:

НЕОБХОДИМИ БИСКВИТКИ

Този вид бисквитки са жизнено важни за функционирането на сайта ни. Необходимите бисквитки използваме, за да могат Потребителите да имат достъп до профилите си на сайта ни или за да обработим вашите поръчки. Те се съхраняват за неограничен период от време от браузъра на вашето устройство, за да ви улесним, когато ползвате сайта ни.

ФУНКЦИОНАЛНИ БИСКВИТКИ

Функционалните бисквитки ни позволяват да запомним вашите предпочитания, като например към какъв вид стоки проявявате интерес, както и други ваши персонални настройки. Тези бисквитки ви спестяват време и усилия, когато пазарувате на страницата ни. Функционалните бисквитки се съхраняват временно на вашето устройство.

 

БИЗНЕС БИСКВИТКИ

Този вид бисквитки използваме, за да анализираме представянето на сайта ни и как Потребителите ни го използват. Това ни позволява да персонализираме предлаганото съдържание и бързо да идентифицираме и отстраняваме различни проблеми. Например, бихме могли да използваме бисквитките, за да разберем кои стоки представляват най-голям интерес за Потребителите. Също така бихме могли да използваме бисквитките, за да Ви покажем стоки или услуги, които смятаме, че биха заслужили вашето внимание. Подобно на функционалните, бизнес бисквитките също са временни.

Кой друг има достъп до бисквитките, използвани от сайта ни?

Както много компании, ние използваме Google Analytics, за да наблюдаваме трафика на нашия сайт. Също така, когато използвате бутоните към социалните мрежи (например Facebook) социалната мрежа, която е създала този бутон, ще запамети това ваше действие. Може да използваме бисквитки на трети страни, които да ни помогнат, за да извършваме търговската си дейност, за да проучим пазара, за да следим статуса на поръчките и за подобряване на функционалностите на сайта ни.

Използвайки сайта plannerbg.com, Потребителят дава съгласието си да използваме и съхраняваме бисквитки на неговото устройство и да предоставяме такива на трети страни, за да можем да осигурим достъп до сайта ни и електронните услуги, които той предоставя, за следене на данни относно продажби и посещаемост на сайта.

Във всеки един момент Потребителят може да оттеглите съгласието си за съхраняване на бисквитки, както и да ги изтриете. Всички съвременни браузъри предоставят възможност да спрете съхраняването на бисквитки, като за целта може да направите съответните настройки в браузъра. Ако регистриран Потребител реши да спре съхраняването на бисквитки, той може да няма достъп или да не може да се възползва в пълен обем от функционалностите на plannerbg.com.

XII. Авторски права и ограничения, свързани с тях

Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторски права, принадлежащи на Дружеството. Нищо на този уебсайт не трябва да бъде разбирано като даващо съгласие или разрешение на Ползвателите да използват снимка, търговска марка, лого или друга информация от този уебсайт. Копирането или свалянето на информация от сайта не прехвърля авторските права върху тази информация. Съдържанието на този сайт може да бъде променяно на постоянна база от Дружеството.

Използването, копирането и разпространението на каквато и да била част от съдържанието на сайта, без писменото съгласие на Дружеството е забранено. Препратки към този сайт са разрешени само след съгласието на Дружеството с изключение на препратки към секцията „БЛОГ“. В секцията „БЛОГ“ на сайта си Дружеството използва авторски статии и снимки от негови служители и от други източници, върху които има отстъпено право на ползване по съответния законов ред. Публикуването на снимки, цитати от статии и статии от секцията „БЛОГ“ на сайта е разрешено само и единствено, когато е посочен източника, а именно, текстът да е придружен от активен линк към оригиналната статия в секцията „БЛОГ“ на сайта.

plannerbg.com дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Страницата, само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на plannerbg.com или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Страницата. Не се разрешава материалите на тази Страница да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

plannerbg.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Страницата, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между plannerbg.com и лицето, публикуващо информацията.

 

XIII. Поведение на потребителите

  1. Условия за използване на страницата на plannerbg.com

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Страницата се предоставят “във вида, в който са” и това, че plannerbg.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Страницата. В случай, че в следствие на използването на тази Страница или материали от нея доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва Страницата, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. brannik.bg само предоставя информацията на Страницата и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Страницата, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

 

  1. Поведение на потребителите

Потребителите на Страницата разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък “Съдържание”), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание.

  1. Потребителят се съгласява да НЕ използва Страницата на plannerbg.com, за да:

а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

б) създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.

в) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

г) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на plannerbg.com представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

д) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Страницата;

е) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);

ж) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост (“Права”), на която и да е страна;

з) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, “верижни писма”, пренасочени с alias поддомейни, “пирамидални схеми” или други форми за привличане на клиенти;

и) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

й) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Страницата, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;

к) да пречи за предоставяне на услугите на Страницата или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани със Страницата;

л) да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

м) да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;

н) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

plannerbg.com си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в тази точка изисквания.

plannerbg.com си запазва правото да редактира и премахва информация предоставена от потребителя в нарушение на изброените по-горе в тази точка изисквания.

XIV. Други

Дружеството се ангажира да предоставя само стоките, представени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата информация, представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности и цени на стоките, е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Дружеството си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на Клиента е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и други.

В случай, че Ползвателят се е абонирал доброволно за информационния бюлетин, Дружеството има право да му изпраща бюлетин на предоставения имейл адрес. Потребителят може по всяко време да се откаже от получаването му чрез страницата на своя профил в сайта, или като използва включения в информационния бюлетин линк за отписване.

Профилите на Ползватели, които нарушават условията за ползване на онлайн магазина, както и профилите на Ползватели, които ги използват не по предназначение, могат да бъдат заличавани. На Потребители, които не търсят/отказват (извън случаите на отказ по реда на Раздел X от настоящите условия) поръчки с наложен платеж и злоупотребяват с този метод на плащане, могат да бъдат ограничени временно или постоянно до метод електронно заплащане. Дружеството има горните права и по отношение на потребители, които имат непотърсена/отказана (извън случаите на отказ по реда на Раздел X от настоящите условия) поръчка на стойност над 500 лв.

Настоящите общи условия важат за продажба на стоки на крайни Клиенти, с цел лична употреба. При желание за закупуване на стоки от нас от физически или юридически лица с цел препродажба, моля обърнете се към нас на [email protected] за получаване на индивидуална оферта.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Възникнали спорове Дружеството се стреми да решава винаги по директен и приятелски начин, а в случай, че всички възможности се изчерпат, споровете се решават от компетентния съд или от орган за алтернативно решаване на спорове. Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите (www.kzp.bg). При възникване на спор, свързан с онлайн продажба, потребителят може да ползва сайта за онлайн разрешаване на спорове (плаформата на Европейска комисия за решаване на спорове между онлайн търговци и потребители), достъпен на адрес: ec.europa.eu/odr.

Дружеството не е отговорно за каквито и да било грешки, които могат да възникнат на сайта, поради всякаква причина, включително и тези, причинени от промени, настройки, технически причини или други.

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид и/или връзки на която и да е част от сайта, съобразно действащото законодателство.

plannerbg.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните стоки и Услуги без предварително известяване.

plannerbg.com си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че plannerbg.com е свързан с тази мрежа, plannerbg.com не гарантира, че потокът информация към и от plannerbg.com няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

plannerbg.com управлява тази Страница от офиса си в София, България. plannerbg.com не декларира, че материалите или услугите в този Страница са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. plannerbg.com не носи отговорност ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: http://plannerbg.com/content/3-terms-and-conditions-of-use

При използване услугите на plannerbg.com потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА plannerbg.com С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА plannerbg.com (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

 

Сравнение на продукти